LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ (TÜP MİDE AMELİYATI)

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ (TÜP MİDE AMELİYATI)
Genel bilgiler:
Laparoskopik sleeve gastrektomi (tüp mide) morbid obezite tedavisinde göreceli olarak yeni kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen, farklı derecedeki obez hastalarda standart tedavi yöntemi olarak uygulanan bir tekniktir. Aslında bu operasyon tekniği yeni bir yöntem değildir. Daha komplike bir bariatrik cerrahi yöntem olan biliyopankreatik diversiyon-duodenal switch yönteminin kısıtlayıcı komponenti olarak kullanılan bir yöntemdir. Gagner ve arkadaşları BPD-DS yöntemini laparoskopik olarak yapmaya başladıktan sonra, tüp mide aşırı obez hastalarda kademeli cerrahi yaklaşımın ilk aşaması olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntemde midenin büyük bir çoğunluğu (yaklaşık %70-80’i) çıkarılarak, kalan mide bölümü dar bir tüp şekline getirilir. Başlangıçta yüksek riskli ve aşırı obez hastalarda iki aşamalı bariatrik cerrahinin ilk aşaması olarak kullanılırken, yeterli kilo kaybı sağlaması nedeniyle günümüzde temel bariatrik cerrahi yöntemlerden biri olarak uygulanmaktadır. Tüp mide; yeterli kilo kaybı sağlaması, herhangi bir bağırsak rotasyonu yapılmadığından dolayı tıkanıklığa (internal herniasyon sonucu) neden olmaması, gastrik band’daki gibi bir yabancı cisim olmaması ve böylece yabancı cisime bağlı kayma ve erozyon risklerinin ortadan kalkması gibi klinik avantajlara sahip bir tekniktir. Tüp mide sadaece yemek alımını kısıtlayarak değil, aynı zamanda metabolik etkileri sayesinde de özellikle leptin ve ghrelin gibi beslenme ile ilgili hormon düzeylerinde de değişikliğe neden olarak kilo kaybı sağlayan bir yöntemdir.
Operasyon tekniği:
Bütün hastalarda 5 adet, karın bölgesinde yapılan mini kesilerden kapalı ameliyat yapılmaktadır. Mide çevresindeki dokulardan serbestleştirildikten sonra tüm hastalarda aynı kalınlıkta dilatasyon tüpü mide küçük kurvatur bölümüne yerleştirilerek (hastada kalan mide bölümüne), kalan mide bölümünün tüm hastalarda aynı büyüklükte olması sağlanır. Daha sonra endoskopik stapler adı verilen aletlerin yardımıyla mide dokusu kesilerek çıkarılır. Kaçak kontrolü yapmak için operasyon alanı steril serum fizyolojik ile doldurulduktan sonra mide hava ile şişirilerek hava-su testi yapılır.
Operasyon sonrası gelişebilecek komplikasyonlar:
Erken dönem:
-Operasyon hattında kaçak
-Yara yeri enfeksiyonu
-Akciğer embolisi
-Derin ven trombozu
-Solunum yolu enfeksiyonu
-Kesi yerinde fıtık
Geç dönem:
-Safra kesesi taşı
-Kesi yerinde fıtık
-Barsak tıkanıklığı
-Vitamin ve mineral eksisklikleri
-Midede darlık

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir