SAFRA KESESİ TAŞLARI, BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

 

Safra kesesi karnın sağ üst bölümünde, karaciğerin altında ve karaciğere yapışık olarak yerleşmiş, küçük armut şeklinde bir organdır. Karaciğer tarafından salgılanan safrayı depolayarak yemek sırasında alınan yağların sindirilmesini sağlamak amacıyla safrayı, ana safra kanalı aracılığıyla onikiparmak barsağına gönderir.

Safra kesesi ile ilgili en sık karşılaşılan problem safra kesesinde taş veya taşların oluşmasıdır. Safra kesesinde taş oluşması durumunda özellikle yağlı yiyeceklerin alınması sonrası aşırı şişkinlik, hazımsızlık, karnın sağ üst ve orta bölümünde, bazen sırta vuran tarzda ağrı gibi şikayetler görülebilir. Safra kesesinde iltihaplanma meydana gelmesi durumunda karın sağ üst ve orta bölümünde şiddetli ağrı, bulantı, kusma, ateş yükselmesi gibi şikayetler meydana gelmektedir ve acil tıbbi tedavi gerektiren bir durumdur.

Safra kesesinde taş tespit edilen ve yukarıda belirtilen rahatsızlıkları olan hastalarda tedavi uygulanmaz ise zaman içerisinde safra kesesinde iltihaplanma, taşın ana safra kanalına düşmesi durumunda ana safra kanalı iltihaplanması, sarılık ve pankreas iltihaplanması gibi sağlık problemlerine neden olabilmektedir.

Tedavi

Genellikle safra kesesinde taş tespit edilen ve yukarıda belirtilen şikayetleri mevcut olan hastalarda önerilen tedavi yöntemi ameliyatla safra kesesinin tamamının alınmasıdır. Ameliyat laparoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirilmekte olup, karın bölgesinde oluşturulan yaklaşık 1 cm’lik kesilerden safra kesesinin tamamı alınmaktadır. Tüm laparoskopik ameliyatlarda olduğu gibi küçük bir oranda da olsa açık ameliyata geçme ihtimali vardır ve %1’den düşük oranda kanama, yara yerinde enfeksiyon, safra kaçağı gibi riskler mevcuttur. Ameliyattan sonra hastalar genellikle 1 gece hastanede yatırıldıktan sonra önerilerle taburcu edilmektedir ve yaklaşık 10 gün içerisinde normal aktivitelerine dönmektedirler.
Laparoskopik (kapalı) ameliyatların avantajları;

  1. Erken dönemde ayağa kalkma ve günlük yaşantıya dönme,
  2. Daha az ağrı,
  3. Ameliyat sonrası yara iyileşmesinin daha hızlı olması,
  4. Ameliyat sonrası barsak yapışıklıklarının daha az olması,
  5. Ameliyata bağlı fıtık gelişiminin daha az olması olarak sayılabilir.

Saygılarımla…

Doç. Dr. Varlık Erol
www.varlikerol.com